Năm: 2016

Kinh nghiệm xin việc vào phòng thí nghiệm

Một năm mới đang chuẩn bị đến, một thế hệ sinh viên chuẩn bị ra trường, và có biết bao người đang chuẩn bị cho mình một hành trình mới, một sự thay đổi mới. Bạn đã sẵn sàng để xin một công việc mới chưa? Sau đây, tôi đưa […]

Arsen trong nước mắm

Thời gian trước đây vấn đề Asen trong nước mắm là một trong những tin tức thời sự hàng đầu và được người tiêu dùng cả nước quan tâm. Đến nay, có thể sẽ có một số người vẫn còn nghi ngờ và thấy không thật sự yên tâm khi sử dụng.