Ngày: Tháng Mười Một 22, 2016

Định luật cơ bản về hấp thụ bức xạ điện từ

Bài viết này trình bày định luật cơ bản về hấp thụ bức xạ điện từ( định luật Lambert-Beer ) và ứng dụng của nó trong các phương pháp phân tích sử dụng đo quang( UV-VIS ).