Chuyên mục: Thư viện

Các thư viện trong lập trình Arduino

Serial

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Serial trong Arduino Class Serial được dùng trong việc lập trình giao tiếp UART giữa các board mạch với nhau (hoặc board mạch với máy tính hoặc với các thiết bị khác). Tất cả các mạch Arduino đều có ít nhất 1 cổng Serial (hay còn được gọi là UART […]