Chuyên mục: Kiến thức cơ bản

Phân tích nitrogen – So sánh phương pháp DUMAS và phương pháp KJELDAHL

Cho tới nay đã có những thắc mắc hoặc tranh chấp thương mại về hàm lượng protein thô trong sản phẩm của nhà sản xuất khi gửi mẫu tới các phòng thí nghiệm, sử dụng những phương pháp phân tích khác nhau, đã cho những kết quả khác nhau.

Định luật cơ bản về hấp thụ bức xạ điện từ

Bài viết này trình bày định luật cơ bản về hấp thụ bức xạ điện từ( định luật Lambert-Beer ) và ứng dụng của nó trong các phương pháp phân tích sử dụng đo quang( UV-VIS ).