Chuyên mục: Kinh nghiệm phân tích

Kinh nghiệm xin việc vào phòng thí nghiệm

Một năm mới đang chuẩn bị đến, một thế hệ sinh viên chuẩn bị ra trường, và có biết bao người đang chuẩn bị cho mình một hành trình mới, một sự thay đổi mới. Bạn đã sẵn sàng để xin một công việc mới chưa? Sau đây, tôi đưa […]