Chuyên mục: Hóa phân tích

Phân tích nitrogen – So sánh phương pháp DUMAS và phương pháp KJELDAHL

Cho tới nay đã có những thắc mắc hoặc tranh chấp thương mại về hàm lượng protein thô trong sản phẩm của nhà sản xuất khi gửi mẫu tới các phòng thí nghiệm, sử dụng những phương pháp phân tích khác nhau, đã cho những kết quả khác nhau.

Kinh nghiệm xin việc vào phòng thí nghiệm

Một năm mới đang chuẩn bị đến, một thế hệ sinh viên chuẩn bị ra trường, và có biết bao người đang chuẩn bị cho mình một hành trình mới, một sự thay đổi mới. Bạn đã sẵn sàng để xin một công việc mới chưa? Sau đây, tôi đưa […]

Định luật cơ bản về hấp thụ bức xạ điện từ

Bài viết này trình bày định luật cơ bản về hấp thụ bức xạ điện từ( định luật Lambert-Beer ) và ứng dụng của nó trong các phương pháp phân tích sử dụng đo quang( UV-VIS ).