Thẻ: HPLC

Sắc ký lỏng ghép đầu dò khối phổ

Nguyên lý chung ( về Mass Spectrometry-MS) Phương pháp khối phổ (Mass Spectrometry-MS) là phương pháp nghiên cứu các chất bằng cách đo, phân tích chính xác khối lượng phân tử của chất đó dựa trên sự chuyển động của các ion nguyên tử hay ion phân tử trong một điện […]

Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

hplc

HPLC: Là chữ viết tắt 4 chữ cái đầu bằng tiếng Anh của phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (High Performance Liquid Chromatography), trước đây gọi là phương pháp sắc ký lỏng cao áp (High Pressure Liquid Chromatography). Khái niệm về HPLC Phương pháp sắc ký lỏng hiệu […]